• resmi ilanlar

BOLU'DA AHİLİK HAFTASI KUTLANDI

2018-09-20 11:00:11

Bolu Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı ile Ticaret İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 31. Ahilik Haftası bir dizi etkinlik ile kutlandı. Düzenlenen programda, Şet kuşatma töreni yapıldı, Bolu İlinin Ahisi olarak seçilen ayakkabı imalatçısı ve tamircisi Mehmet Aslan'a plaket takdim edildi.

 

Düzenlenen programa Bolu Valisi Aydın Baruş, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Bolu Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan, Mudurnu Kaymakamı Mustafa Duruk, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu, Mudurnu Belediye Başkanı Mehmet İnegöl, Bolu Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkan Vekili Selahattin Ayen, AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, daire müdürleri, sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

 

 

Anıtpark’ta Atatürk Anıtına BESOB tarafından çelenk sunulması ile başlayan Ahilik Haftası kutlamaları Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Kent Meydanında düzenlenen etkinliklerle devam etti. Kent Meydanındaki program protokol konuşmaları ile başladı. Bolu Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkan Vekili Selahattin Ayen Ahilik ve Ahilik Haftası kutlamaları hakkında bilgi verdi. Ahiliğin ne olduğu ve önemine de değinen Ayen, "Ahilik kardeşlik, mertlik, yiğitlik, misafirperverlik, dürüstlük anlamlarına gelir. Bu da iyi ahlaklı, güzel ahlaklı insan demektir" dedi. Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu ise yaptığı konuşmasında, "Ahilik kültürü, Tabiatın Kalbi Bolumuzun kültürel ve geleneksel zenginliklerinin başında geliyor. Bereket için, hayır için, sıhhat için, helal lokma için yapılan esnaf dualarımızın kabul, Şed Kuşatma ile zanaat icrasına layık görülen emektarların rızıklarının bol olmasını diliyorum. Ahilik Haftamız kutlu olsun" ifadelerine yer verdi.

 

VALİ BARUŞ AHİLİK ANLAYIŞINA VURGU YAPTI

Ahilik Kültürünü yeni nesillerimize anlatmak ve aktarmak amacıyla kutlanan Ahilik Haftasını idrak etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Bolu Valisi Aydın Baruş,  Bu programa iştirak eden esnafımızın nezdinde, ticaret ve ekonomik hayatımızda çok önemli bir yer tutan esnaf teşkilatlarının tüm mensuplarının Ahilik Kültürü Haftasını tebrik etti. Tarih boyunca uzun süreli medeniyetler kurabilen ve varlığını devam ettirebilen milletlerin sosyal hayatında kalıcı müesseseler oluşturabilen köklü gelenek ve kültüre sahip toplumlar olduğunu dile getiren Vali Baruş, “Türk Milleti Anadolu’ya ayak bastığı tarihten itibaren toplumsal hayatta önemli yeri olan ticaret ve üretim faaliyetlerini düzenlemek, bu faaliyetlerde bulunanlara ilişkin kurallar manzumesi oluşturmaya başlamıştır. Tarih boyunca, medeniyetimizin temel değerlerinden biri haline gelen ve yüzyıllardır hayat anlayışımıza ve ticaret ahlakımıza yön veren en temel kurumlardan olan Ahilik Teşkilatı işte böyle bir anlayışla kurulmuştur” dedi.

 

“AHİLİĞİN KAYNAĞI FÜTÜVVETTİR”

Konuşmasının devamında fütüvvet anlayışının önemine değinerek devam eden Bolu Valisi Aydın Baruş şöyle konuştu: “Miladi 1205 yılında Anadolu’ya gelen Horasan erenlerinden Ahi Evran (1171–1262) Horasan, Harezm ve Türkistan bölgelerinden gelen Türk esnaf ve sanatkârlarını, ahlak, yardımseverlik, konukseverlik ve sanat birleşimi olan ahi kuruluşu içinde birleştirip örgütlendirmiştir. "Ahilik" günümüzde esnafa özgü bir kavram olarak algılanmakta, Ahilik denilince esnaf, esnaf denilince de Ahilik akla gelmektedir. Ahilik; dürüstlüğün, sevginin, dostluğun, yardımlaşmanın, hoşgörünün, bilginin ve dayanışmanın sanat ile birleşimidir. Bu anlamda Ahilik işçinin, çalışanın, üretenin, namuslu kazancın, namuslu ticaretin ve adaletli yönetimin simgesi olmuştur. Ahiliğin kaynağı fütüvvettir. Fütüvvet; genç, yiğit, cömert demek olan “fetâ” kelimesinde türemiş olup gençlik, kahramanlık ve cömertlik anlamında bir kelimedir.

 

“AHİLİK TEŞKİLATI FÜTÜVVET ANLAYIŞI ÜZERİNE İNŞA EDİLMİŞTİR”

 “13. yüzyıldan itibaren beri Anadolu şehirlerinin önemli bir kısmında esnaf ve zanaatkâr topluluklarının bir araya geldiği Ahilik Teşkilatı fütüvvet anlayışı üzerine inşa edilmiştir. Fütüvvet; el açıklığı, misafirperverlik, zülüm ve eziyet görmüşlere sahip çıkma ve bu yolda gözünü budaktan sakınmama anlamında cesaret ve yiğitliği ifade eder. Bu anlamlarının yanında Fütüvvet; “dünya ve ahirette halkı, nefsine tercih etmek”, “cömertçe vermek, başkasını rahatsız etmemek, şikâyet ve sızlanmayı terk etmek, haramlardan uzaklaşmak ve ahlâkî değerlere sahip olmak” diye tanımlanmıştır. Bugün de hepimiz için hayat düsturu olması gereken; erdem, irfan, fazilet, ihlas, azim, vefa, cömertlik, adalet, sabır, kanaat, iffet, cesaret gibi insani özellikler Ahilik Kültürü’nün bize miras bıraktığı en temel insani değerlerdir” şeklinde konuştu.

 

AHİLİĞİN ANA İLKELERİ…

Ahilere, ahi babalarınca yaptırılmış olan zaviyelere gitmeye baş­layışlarının ilk günlerinde öğretilen ana ilkelerden bahseden Vali Baruş, konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi: “Bu ilkeler yüz­yıllarca Türk toplumunun yaşam anlayışının ayırıcı nitelikleri halinde sürüp gelmiştir: Ahi olan kişinin üç şeyi hep açık, başka üç şeyi de hep kapalı ol­malıdır. Yoksullara, düşkünlere yardım etmek için Eli açık olmak; Konuk olmak ya da ondan bir şey istemeye ge­lenler için Kapısı Açık Olmak;  Yoksullara, düşkünlere, konuklara ye­dirmek, açları doyurmak için Sofrası Açık Olmak, Kimsenin ayıbını görmemek, kimseye kötü gözle bakmamak için Gözü Bağlı Olmak; Kimsenin ırzına, namusuna, haysiyet ve onuruna kötülük etmemek için Beli Bağlı Olmak; Kimseye kötü söylememek, kimse hakkında iftira etmemek, münafıklık,  koğuculuk yapmamak  için Dili Bağlı Olmak. Bu ilke ve prensipler yüzyıllardır milletimizin hayata bakışında temel değerler haline gelmiş ve yabancılar tarafından bu milletin dünyaya örnek gösterilen karakter özellikleri olarak ifade edilmiştir. Türk Milletinin bu hasletlerini bu topraklar üzerinde seyahat eden tarihçiler de sık bir şekilde vurgulamaktadır.

 

İBN-İ BATTUTA’NIN BOLU SEYAHATİ

Hayatının yaklaşık 28 yılını, Afrika, Asya ve Avrupa’da seyahat ederek geçiren ve 14. yüzyılın başlarında Anadolu’ya da uğrayan ünlü gezgin İbn-i Battuta’nın Anadolu’daki seyahat güzergâhlarından biri de Göynük-Mudurnu-Bolu-Gerede hattıdır. İbn-i Battuta Bolu’ya ilişkin izlenimlerini anlatırken kış mevsiminde misafir edildiği bir ahi tekkesinden bahseder: “Boli’de ahı yiğitlerinden birinin tekkesinde konakladık. Adet gereği tekkenin bütün bölümlerinde ocaklar kış boyunca aralıksız yanar. Tekkeye vardığımızda ocakları yanar bulduk. Hemen üstümüzdekileri çıkararak tek kat elbiseyle kaldık, ateşin karşısında ısındık. Ahı derhal çeşitli yemek ve meyvelerden getirdi. Hak Teala, yabancılara, gariplere şefkat ve merhamet gösteren, her gelen ve geçene yardımlarını esirgemeyen, onlara kucak açan, misafirleri kendi akrabalarıymışçasına bağrına basan bu dervişlere en güzel mükafatı versin”

 

“OSMANLI DEVLETİ HÜKÜMDARLARINDAN OLAN ORHAN GAZİ VE OĞLU BİRİNCİ MURAD-I HÜDAVENDİGAR BİRER AHİDİRLER”

Ahilik; esnaf teşkilatı mensupları için ahlak ilkeleri getirmenin yanında, aynı zamanda; Anadolu'da birliği, refahı, toplum düzenini sağlayan ve halkın maddî, manevî tüm ihtiyaçlarına cevap verecek tarzda teşkilatlanan sivil toplum kuruluşu olmuştur. Ahi zaviyelerindeki eğiticiler ahiler gençlere, ata binmek, sürek avına çıkmak, kılıç, ok ve kalkan kullanmak gibi şeyleri öğretirlerdi. Osmanlı Devletinde 1361 yılından önceki yıllarda ordu kurul­madan ya da ordu gücünün düşman saldırısına karşı koymaya yetmediğin­de ahiler, silahlarına sarılıp atlarına binerek savaş alanlarında koşarlardı. Yine bu ahiler, pirler, yoldaşlar ve yol ataları gözetiminde, kendilerini kötülüklerden arındırmaya çalışan gençleri, zaviyelerde uyulan inançlara, kurallara alış­tırmakla görevliydiler. Ahilik Kurumunun banisi Ahi Evran ahlâk, konukseverlik, yardımseverlik ve sanatın karışımı olan ahiliği örgütleyerek onu, o denli saygın bir duruma getirmiştir ki dönemin emirleri, hükümdarları bile bu kuruma üye olmayı onur saymışlardır. Osmanlı Devleti hükümdarlarından olan Orhan Gazi ve oğlu birinci Murad-ı Hüdavendigar birer ahidirler.

 

“AHİLİK KÜLTÜRÜNÜN TEMEL İLKELERİNİN BUGÜN DE BİZLERE HAYAT REHBERİ OLMASINI DİLİYORUM”

Tarih boyunca, toplumsal yaşamımızda çok önemli rol üstlenmiş olan Ahilik Kültürünü bugün de yaşatmak ve bu kültürün bize miras bıraktığı ilkeleri hayat düsturu olarak gelecek nesillere aktarmanın milli birlik ve beraberliğimize, kardeşliğimize ve dayanışma ruhumuza çok önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Ahilik Kültürünün temel ilkelerinin bugün de bizlere hayat rehberi olmasını diliyorum. Ahilik Haftasını kutladığımız bugün vesilesiyle, Ahiliğin kurucusu olan ve bu teşkilata ismini veren Ahi Evran atamızı ve bu müesseseyi yüzyıllardır yaşatan ceddimizi rahmetle anıyorum, rahmetle anıyorum. Helal kazanç ve insanlara hizmet yolunda alın teri döken tüm esnafımızın Ahilik Kültürü Haftasını tebrik ediyorum.”

 

ŞED KUŞATMA TÖRENİ YAPILDI

Programda daha sonra ise ahinin aldığı eğitimin artık sona erdiğinin ve kişinin mesleğini yapabilecek birikime sahip hale geldiğinin ilan edilmesi için  kalfalıktan ustalığa geçiş dönemi olan Şet Kuşatma töreni temsilen yapıldı.

 

YILIN AHİSİ KALFASI VE ÇIRAĞINA PLAKET VERİLDİ

Ahilik Kültürü Haftası dolayısıyla düzenlenen program Bolu Gençlik Merkezi Halk Oyunları ve Bolu Belediyesi Halk Oyunları ekipleri tarafından yapılan gösterilerin ardından plaket töreni ile devam etti. Bolu İli Ahi’si seçilen ayakkabı imalatçısı ve tamircisi Mehmet Aslan’a plaketini Bolu Valisi Aydın Baruş verirken,  Bolu İli kalfası seçilen oto tamircisi Kerem Kırmanoğlu’na plaketini Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu ve Bolu İli yılın çırağı seçilen Aşçı Emre Özdemir’e plaketini Bolu Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkan Vekili Selahattin Ayen verdi. Elif Erdoğan

 

YORUMLAR  (Toplam 1 yorum)

 • Salih ÖZDEMİR  (20.09.2018 20:36:57)

  Asırlar önce Ahi ervan, o dönemlerde esnaflığı her yönüyle bir yaşam tarzı olarak benimsemiş ve helali haramı bilerek yaşamış.Günümüzde anlatılanların onda birini yapabilsek keşke.Orda bir yazı okudum; çıraklığı olmayanın ustalığı olmaz! diyordu.Şimdi parası olan direkt usta.İlerki yıllarda İşin özünü anlamak için Çırakların,Kalfaların,Ustaların sorunlarına değinerek kapsamlı bir proğram yapılması daha faydalı olabilir.Bu mirasa sahip çıkıp günümüz şartlarında bizden sonrakilere aktarmalıyız. Güzel bir etkinlik oldu.Yılın Ahisi , Kalfası ve Çırağını tebrik ederim.

 • Yorum yazın!
   1250 karakter yazabilirsiniz
  Sağdaki kodu buraya yazın! 

  Tabaklar Mah. Cumhuriyet Cad. İnci İş Merkezi No: 32 / 32 Bolu   Tel: +9 0374 2178285   Faks: +9 0374 2178295

  Tasarım ve Programlama: Piskevit