• resmi ilanlar

TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞ GÜZERGAHLARI AÇIKLANDI

2018-02-13 11:00:08

Bolu Valiliği'nden önemli duyuru

Bolu Valiliği tarafından yapılan açıklama ile, kent merkezinde belirlenen toplantı ve gösteri yürüyüş güzergahları kamuoyu ile paylaşıldı.

 

Bolu Valiliği’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

 

Temel hak ve özgürlüklerden olan, Anayasa ve yasalarla güvence altına alınan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının özgür bir ortamda Anayasa ve kanunlarla belirtilen esaslar çerçevesinde kullanılması, sivil toplum kuruluşları ile tüzel kişiliği bulunmayan diğer oluşumların ve gerçek şahısların itibar edecekleri toplantı ve gösteri yürüyüşü alanlarının tespit edilmesi amacıyla; İlimiz sınırları içerisinde ilk toplanma alanı, yürüyüş güzergâhı, toplantı alanı, dağılma güzergâhları ile afiş ve pankart asılacak yerler, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 6. maddesi ve bu Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 3. maddesi uyarınca Valilik Makamının 31/01/2018 gün ve 1136 sayılı onayı ile uygun görülmüş olup; söz konusu alanlarla ilgili bilgiler aşağıya çıkarılmıştır.

İlan olunan bu karar ve tedbirlere uymaya, tatbik ve icrasına muhalefet eden, müşkülat gösteren veya riayet etmeyenler hakkında 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun ilgili maddeleri ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 42. maddesi uygulanacaktır. 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 6. ve 26. maddeleri gereğince tespit ve ilan olunur.

 

TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞ YERLERİ

1-BOLU MERKEZ ı NOLU TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ GÜZERGÂHI:

İlk Toplanma Alanı; Ihsaniye Mahallesi- 19 Mayıs Sokak-Atatürk Stadyumu yanı.

Yürüyüş Güzergâhı; Konuralp Caddesi-Stadyum Caddesi-Parti Sokak. İzzet Baysal Caddesi.

Miting (Açık Hava Toplantısı) Alanı; Demokrasi (Belediye) Meydanı veya Bankalar Meydanı

Kapama Noktaları ve Dağılım İstikameti: Konuralp Caddesi ve İzzet Baysal Caddesi Miting Alanının Batısı Kapama Noktası, Dere Sokak, İsmet Paşa Caddesi, İzzet Baysal Caddesi. Taşhancılar Caddesi dağılma İstikameti.

Toplanma alam, yürüyüş güzergâhı ve miting alanında, müdahale gerektiren durumlarda mevcut şartlar göz önünde bulundurularak kapama yapılacak ve müdahalenin en isabetli olacağı yerden başlanarak, bağlantılı cadde ve sokaklar kullanılarak, gruplar parçalara ayrılarak dağılımları sağlanacaktır.

2 NOLU TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ GÜZERGÂHI:

İlk Toplanma Alanı; Köroğlu Mahallesi Gerede Caddesi-Uğur Mumcu Parkı ve Güney cephesi. Yürüyüş Güzergâhı; İzzet Baysal Caddesi.

Miting (Acık Hava Toplantısı) Alam; Demokrasi (Belediye) Meydanı veya Bankalar Meydanı.

Kapama Noktaları ve Dağılım İstikameti; İzzet Baysal Caddesi Doğusu D-100 Karayolu İstikameti ve Gerede Caddesi ile Miting Alam İzzet Baysal Caddesi Batısı Kapama Noktalan, Hisaraltl Sokak, Şehit Abdulkadir Sokak, Fevzi Paşa Caddesi, Şehit Muhtar Caddesi, Taşhancılar Caddesi, Parti Sokak, İzzet Baysal Caddesi.

Toplanma alanı, yürüyüş güzergahı ve miting alanında. müdahale gerektiren durumlarda mevcut şartlar göz önünde bulundurularak kapama yapılacak ve müdahalenin en isabetli olacağı yerden başlanarak, bağlantılı cadde ve sokaklar kullanılarak gruplar parçalara ayrılarak dağılımları sağlanacaktır.

3 NOLU TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ GÜZERGÂHI:

Toplanma Alanı ve Miting Alam; Tabaklar Mahallesi İzzet Baysal Caddesi girişi Güler I İş Hanı ile Cadde (Eski Becikoğlu) AVM arasında kalan alan.

Kapama Noktaları ve Dağılım İstikameti; İzzet Baysal Caddesi Batısı veya Doğusu- Güzey Sokak- Börekçiler Sokak.

Toplanma alam ve miting alanında, müdahale gerektiren durumlarda mevcut şartlar göz önünde bulundurularak kapama yapılacak ve müdahalenin en isabetli olacağı yerden başlanarak bağlantılı cadde ve sokaklar kullanılarak gruplar parçalara ayrılarak dağılımları sağlanacaktır.

4 NOLU TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ GÜZERGÂHI:

İlk Toplanma Alanı; Tabaklar Mahallesi İzzet Baysal Caddesi girişi Güleri İş Ham ile Cadde

(Eski Becikoğlu) AVM arasında kalan alan.

Yürüyüş Güzergâhı; İzzet Baysal Caddesi (Doğu İstikameti)

Miting (Acık Hava Toplantısıl Alam; Bankalar Meydanı veya Demokrasi (Belediye) Meydanı

Kapama Noktaları ve Dağılım istikameti; Atatürk Bulvarı, Hürriyet Caddesi, Ali Rıza Tekemen Caddesi, İbni Sina Caddesi. Vaysal Sokak. Güzey Sokak, Börekçiler Sokak. Albay Sokak, Eflatun Sokak. özek Sokak, Hitit sokak, Ulaş Sokak, PTT Caddesi, Ferit Talay Caddesi, Parti Sokak, İzzet Baysal Caddesi.

Toplanma alanı, yürüyüş güzergâhı ve miting alanında, müdahale gerektiren durumlarda mevcut şartlar göz önünde bulundurularak kapama yapılacak ve müdahalenin en isabetli olacağı yerden başlanarak bağlantı cadde ve sokaklar kullanılarak gruplar parçalara ayrıl' ak dağılımları sağlanacaktır.

5 NOLU TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜ Y ÜSÜ GÜZERGÂHI:

İlk Toplanma Alanı; Mehmet Yücetürk Sanal Merkezi önü, Bankalar Meydanı ve Demokrasi (Belediye) Meydanı.

İzzet Baysal Caddesi doğu ve batı istikameti.

Miting (Acık Hava Toplantısı) Alam; Tabaklar Mahallesi Mehmet Yücetürk Sanat Merkezi önü, batısında kalan merdivenler, güneyinde Burger King Cafe ile havuzun çevresi arasında kalan alan ile Bankalar Meydanı ve Demokrasi (Belediye) Meydanı.

Kapama Noktaları ve Dağılım İstikameti; Atatürk Bulvarı. Hastane Caddesi. Çavuşlar Sokak, Hürriyet Caddesi, Ali Rıza Tekemen Caddesi, İbni Sina Caddesi, Vaysal Sokak, Güzey Sokak, Börekçiler Sokak. Albay Sokak, Eflatun Sokak, Özek Sokak. Hitit sokak, Ulaş Sokak, PTT Caddesi, Ferit Talay Caddesi. Parti Sokak, İzzet Baysal Caddesi.

Toplanma alanı, yürüyüş güzergâhı ve miting alanında, müdahale gerektiren durumlarda mevcut şartlar göz önünde bulundurularak kapama yapılacak ve müdahalenin en İsabetli olacağı yerden başlanarak, bağlantılı cadde ve sokaklar kullanılarak gruplar parçalara ayrılarak dağılımları sağlanacaktır.

6 NOLU TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ GÜZERGÂHI:

İlk Toplanma Alanı; İhsaniye Mahallesi Atatürk Stadyumu yanı veya Atatürk Bulvarı Tuser Apartmanı önü.

Konuralp Caddesi, Atatürk Bulvarı.

Miting (Acık Hava Toplantısı) Alam; Tabaklar Mahallesi Mehmet Yücetürk Sanal Merkezi önünden havuzun bulunduğu alana kadar olan bölge.

Kapama Noktaları ve Dağılım İstikameti; İzzet Baysal Caddesi, Hastane Caddesi, Hürriyet Caddesi.

Toplanma alanı, yürüyüş güzergâhı ve miting alanında, müdahale gerektiren durumlarda mevcut şartlar göz önünde bulundurularak kapama yapılacak ve müdahalenin en İsabetli olacağı yerden başlanarak, bağlantılı cadde ve sokaklar kullanılarak gruplar parçalara ayrılarak dağılımları sağlanacaktır.

İLAN AFİŞ VE PANKART ASILACAK YERLER: 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 26 ncı maddesi gereğince, düzenleme kurulunun bildirimi doğrultusunda; Bolu Valiliğinin ve Bolu Belediyesinin uygun göreceği yerlere asılır.

2-KARACASU BELDESİ

Toplanma Alam: Kuzeyinde SUVEREN ailesine ait villa, güneyinde Orüs Lojmanları, doğusunda Star Mobilya Dekorasyonuna ait atölye, batısında Bolu Orman İşletmesi ve Karacasu Orman Deposu ile çevrili alandır.

 

Yürüyüş Güzergâhı: İlk toplanma alanında Karacasu Caddesine takiben Mimar Sinan Sokağının güneyinde bulunan Tuna Sokak ile arasında bulunan boşluğa çelenk bırakılıp, bildiri ve afiş asıldıktan sonra aynı güzergâhı takiben miting alanına intikal edilir.

İlk yorum yapan siz olun!
 1250 karakter yazabilirsiniz
Sağdaki kodu buraya yazın! 

Tabaklar Mah. Cumhuriyet Cad. İnci İş Merkezi No: 32 / 32 Bolu   Tel: +9 0374 2178285   Faks: +9 0374 2178295

Tasarım ve Programlama: Piskevit