• resmi ilanlar

3000?lik kümesler ruhsata tabi değil

2008-08-15 00:00:00

Ülkemizde ve bölgemizde faaliyet gösteren kümeslerin çoğunda yapı ve işletme ruhsatı bulunmamaktadır. Özellikle kırsal kesimde ciddi bir istihdam oluşturan kümesleri kapatmak istemeyen hükümet konunun çözümüne yönelik yeni bir yasa tasarısı hazırlıyor. İki üç ay içinde Meclisten geçmesi beklenen yeni yasanın yapılmış ve çalışır durumda bulunan kümeslere yapı denetim ruhsatı, ÇED (çevresel etki değerlendirme ) raporu ve işletme ruhsatı konusunda çözüme yönelik kolaylıklar getirmesi bekleniyor. Konu ile ilgili görüştüğümüz yetkililerse gazetemize şu açıklamayı yaptı ?Mevcut yasaya göre 3000 ?lik ve altı kümesler ruhsata tabii değil. Yalnız bu kümeslerimizde yasada yer alan ölü çukuru, lavabo , v.s gibi şeyleri yaptırmak zorunda. Kapasitesi 3000?ni geçen üreticilerimiz ise Bayındırlık ve İskân Bakanlığında gerekli evrakları ve ödemeleri yaparak yapı ruhsatı alacaklar. 40,000 ve üstü kapasitesi bulunan üreticiler Çevre Bakanlığından CED raporu alacaklar. Bunun altında bulunan kapasitelerdeki kümeslere CED raporunu Tarım Müdürlüklerinde kurulan heyet veriyor. Bu belgeleri tamamlayan üreticiler illerde Valilik Makamı aracılığı ile İl Tarım Müdürlüklerine, ilçelerde ise Kaymakamlık Makamı aracılığı ile İlçe Tarım Müdürlüklerine müracaat edecekler. Tarım Müdürlüğünde kurulan heyetlerce denetlenecek kümeslerde eksik olup olmadığına bakılacak. Eksiği bulunmayan kümeslere işletme ruhsatı verilecek. Eksiği bulunan kümeslere ise eksiklerini tamamlamaları için ek süre verilecek. Mevcut yasaya göre 2009 yılı ağustos ayına kadar bütün üreticilerimiz ruhsat almak için müracaat etmek zorunda. 2011 yılına kadar eksiklerini tamamlayıp ruhsat alamayan kümesler ise üretime tamamen kapatılacak. Fakat bu yasanın değişmesini bekliyoruz. Çünkü mevcut kümeslerin çoğu yasalarda belirtilen hususlara birebir uygun değil. Tarım ve Köy İşeri Bakanlığının konu ile ilgili bir çalışması var. İki üç ay içinde yeni bir yasa çıkmasını bekliyoruz. Değişmeyeceğini düşündüğüm tek şey ise 3000 ve altı kümeslerin ruhsata tabi olmayacağı çünkü bu kümeslerin çoğu devlet teşviki ile yapıldı? dedi.
İlk yorum yapan siz olun!
 1250 karakter yazabilirsiniz
Sağdaki kodu buraya yazın! 

Tabaklar Mah. Cumhuriyet Cad. İnci İş Merkezi No: 32 / 32 Bolu   Tel: +9 0374 2178285   Faks: +9 0374 2178295

Tasarım ve Programlama: Piskevit